Blog Phong Tục & Cuộc Sống

Thọ Mai Gia Lễ – Phần II – Chương 3-2

Nhập quan rồi thì các con cháu nội ngoại, trừ người chủ tang là con trưởng phải lo lắng việc kế tự, quanh quẩn bên Linh cữu, còn ra phải chia nhau túc trực để cúng lễ, đèn nhang và đáp lễ những người tới phúng điếu.

5. Đặt Linh Sàng, Đặt Linh Tọa Và Kết Hồn Bạch

Sàng là giường, nằm tọa là chỗ ngồi. Linh là vong linh, là linh hồn của người chết, như vậy linh sàng là thường của vong linh người chết nằm như khi còn sống.

Linh tọa là chỗ của vong linh người chết ngồi như khi còn sống.

  • Linh Sàng

Được kê ngay bên tay mặt Linh cữu, mà cùng hướng với người sáng khi bước vào nhà.

Linh sàng có đầy đủ mùng, mền, gối nệm y như lúc còn sinh thời

  • Linh Tọa

Là bàn thờ vong được đặt trước Linh cữu.

Trên Linh tọa có bày đầy đủ nén nhang, bài vị và ngày nay lại có thêm di ảnh của người chết

Đồng thời có Hồn Bạch đặt trong ỷ (khâm thờ).

  • Hồn Bạch

Là 1 tấm vải, hoặc lụa hay chiếc áo chiêu hồn khi người chết còn hấp hối được đặt trên ngực, đến khi tắt thở thì lấy miếng vải đó kết thành 1 hình tượng trưng như người, có đầu, mình và tứ chi rồi đặt vào Linh tọa để thờ.

Theo tín ngưỡng theo Phật giáo thì dùng “Bằng phái Quy y” để lên ngực của người chết trước khi nhập liệm.

Người theo phái Lão tử thì dùng bùa phép để yểm trùng tang và quỷ dữ như đã nói khái quát ở mục 2 Nhập quan về viết chữ Son theo thứ tự từ Lục Canh đến Lục Đinh.

Người theo Công giáo thì dùng phép sức dầu Thánh khi người bệnh hấp hối.

6. Triều Tịch Điện Thượng Trực

Triều là buổi sáng. Tịch là buổi chiều và Điện là cái nhà quý báu. Thượng là dâng lên. Trực là thức ăn.

Như vậy sáng chiều phải dâng thức ăn lên cho linh vị

Nếu nhà có đặt Linh Sàng và Hồn Bạch thì mỗi sáng sớm, con cháu đem gương, lược, thau nước rửa mặt, nước trà và cơi trầu đến trước Linh sàng quỳ xuống khóc 3 tiếng rồi khấn rằng:

“Trời đã sáng xin rước Linh bạch lên Linh tọa, rồi khoát bàn, mở chăn, rước Hồn Bạch đặt lên Linh tọa”, đồng thời đem rượu, thịt, bánh trái làm lễ cúng gọi là lễ Triều Điện.

Buổi chiều cũng làm y như trên, quỳ khấn rằng Trời đã tối xin rươc Linh bạch an nghỉ. Cúng xong rước Hồn Bạch đặt vào Linh sàng, đắp mền, buông màn, y như lúc còn sống. Lễ buổi chiều gọi là Tịch Điện.

Việc cúng cơm ngày 2 bữa cho đến 100 ngày là Tuần Tốt Khốc mới thôi. Linh sàng dẹp bỏ sau khi mai táng kết thúc.

7. Lễ Thành Phục

Sau khi đã lo liệu đầy đủ mọi việc về Tang lễ rồi làm lễ Thành phục, còn gọi là lễ Phát Tang báo hiệu cho dòng họ, hàng xóm bạn bè biết.

Các con các cháu, họ mạc xa gần cứ theo Tang phục đã ấn định mà mặc, như đã dẫn giải ở phần II, chường 1 và Tang Chế ở chương 2 mục 1.

Chuẩn bị 1 mâm lễ dâng lên Linh tọa, rồi tang chủ quỳ trước kế đến thứ tự theo tang chế trọng hay khinh tang mà quỳ theo sau, sắp hàng khóc lạy, kèn trống nổi lên, gọi là lễ Cử Ai.

Tham Khảo Thêm:

Còn Tiếp Phần Sau – Phần II – Chương 3 – 3

Thọ Mai Gia Lễ Phần Cuối

Cơ Sở Mai Táng Hàng Đầu Tại TpHCM – Sanguine

Trại Hòm Tốt Nhất TpHCM – Sanguine

Nhà Quàn Hàng Đầu Tại TpHCM

Loading...