Blog Phong Tục & Cuộc Sống

Thọ Mai Gia Lễ – Phần I – Chương 4

Quan niệm về một số ngày tốt, xấu & cách áp dụng của người xưa

 • Bảng lập thành Trùng Tang Liên Táng
 • Bảng lập thành Thập Nhị Hoàng Long, sau khi mai táng để biết tốt xấu
 • Những ngày xấu cần tránh để mai táng
 • Những ngày tốt lành cho việc mai táng 
 • Ngày đặc biệt kiệng kỵ việc Liệm & mai táng hoặc cải táng
 • Những tuổi kỵ Liệm, Chôn cần tránh trong gia đình

Nói về Thần Trùng, sau khi đã chôn cất người quá vãng rồi, cũng nên tìm hiểu: Thần có nghĩa là vị tinh tú & Trùng có nghĩa là tái diễn hoặc đi đôi.

Ghép 2 chữ Thần Trùng chỉ có nghĩa là 2 hoặc 3 vị tinh tú hung dữ và 1 giờ giống như nhau để tác quái, hoành hành kể từ giờ đó cho đến mãn tang.

Nói cho rõ hơn, ví như 1 người tuổi Hợi bị chết vào năm Thân, tháng Thân, ngày Thân & giờ Thân, thấy rằng 4 cái Thân hợp lại với Hợi gọi là Thần Trùng.

Thần Trùng này được gọi là Trùng Tang Liên Táng, kể từ xưa tới nay rất ít khi xảy ra, có chăng chỉ phạm giờ hoặc ngày, hoặc tháng, hoặc năm riêng lẽ, mà mọi người thường nói là bị 1 trùng tang, quá giờ, quá ngày, quá tháng là hết, vả lại bị 1 trùng tang, nhưng trong ngày chết đó lại là ngày có Thiên Quan, Thiên Đức, Thiên Xá, Thiên Phước hoặc Thiên Giải thì khỏi lo.

Thần Trùng không phải là loại sâu bọ, hoặc ma hay quỷ, hay thần thánh gì, nếu tưởng tượng như thế thì con người vì quá quan tâm lo ngại nên dễ bị lừa, bị gạt.

1. Bảng lập thành Trùng Tang Liên Táng rât xấu

2. Bảng lập thành Thập Nhị Hoàng Long

3. Những ngày xấu cần tránh việc mai táng

(Đã có ghi sẵn một số ở các đoạn trên)

Những ngày cần tránh như sau:

Ngày Thiên Ôn, Thổ Ôn, Trùng Tang, Trùng Phục, Thiên Tặc, Địa Phá, Đại Mộ và Nhập Mộ là quan hệ hơn cả

Còn các ngày xấu khác ghi trong mục các ngày Xấu chỉ liên quan đến việc Hôn nhân hơn cả, nếu có gặp phải thì đối chiếu còn có rất nhiều ngày Tốt cản ngăn, không hại nổi.

Riêng trong bảng Nhị Thập Bát Tú còn có 14 vì sao Xấu như Sao Giác, Cang, Đê, Tâm, Nữ, Nguy, Khuê, Mão, Sâm, Chủy, Tỉnh, Liêu, Tinh và Dục, nên cân nhắc nếu được nhiều sao khác tốt át bớt mới tránh khỏi việc hung.

4. Những ngày tốt lành cho việc mai táng

( Đã ghi sẵn một số ở các đoạn trên)

Những ngày lợi cho việc mai táng như sau:

Ngày Thiên Phước, Thiên Quý, Phước Hậu, Thiên Xá, Phổ Hộ, Trường Sinh, Ích Hậu, Giải Thần, Sinh Khí, Cát Khánh, Âm Đức, Thiên Hỉ, Thiên Quan, Thiên Đức, Thiên Thành, Thiên Phú, Thiên Bảo, Thiên Y, Ngọc Đường, Dương Đức, Nguyệt Đức, Nguyệt Ân, Thiên, Nguyệt Đức Hiệp, Lục Hợp & Lục Nghi.

 • Ngoài ra còn 6 ngày Hoàng Đạo như: Trực, Nguy, Đinh, Chấp, Thành & Khai với 11 ngày trong Thập Nhị Bát Tú: Phòng, VĨ, Cơ, Đầu, Thất, Bích, Vị Tất, Chủy, Trương & Chẩn đều là những vì sao có ảnh hưởng mạnh áp đảo các sao Xấu
 • Tiếp theo đây còn 12 ngày thật tốt riêng cho việc mai táng là ngày Nhâm Dần, Bính Ngọ, Nhâm Ngọ, Bính Thân, Nhâm Thân, Canh Thân, Giáp Thân, Ất Dậu, Kỷ Dậu, Định Dậu, Tân Dậu & Quý Dậu theo luật thừa trừ những ngày hung cát, Dần – Thân mới cữ.

5. Ngày kiêng kỵ đặc biệt về Liệm và mai táng hoặc cải táng

Bất kể người chết tuổi gì và chết năm nào cũng cần tránh Liệm & mai táng những ngày như sau:

 • Ngày Dần – Thân – Tỵ – Hợi là 4 ngày rất xấu
 • Giờ Dần – Thân – Tỵ – Hợi bất cứ ngày chết nào cũng nên tránh

Trong số 4 ngày hoặc 4 giờ này thuộc Kiếp Sát Trùng Tang

Như vậy trong 12 ngày Tốt Nhất ghi ở đoạn trên phải tránh ngày Dần & Thân, theo luật thừa trừ.

6. Những tuổi kỵ Liệm – Chôn cần tránh trong gia đình

Gặp trường hợp cha hoặc mẹ tạ thế thì trong 3 loại tuổi của người trong gia đình cần nên tránh như sau:

 • Con trai Trưởng tuổi Dần
 • Con dâu Trưởng tuổi Mão
 • Cháu Đích Tôn (cháu trưởng nam) tuổi Thìn

Cần tránh Liệm hoặc làm lễ Mai táng vào 3 giờ trùng hợp Dần – Mão – Thìn. Mai Táng hoặc Liệm giờ Ngọ – Mùi – Dậu thì tốt.

Như người chết không có con, hoặc con là vị thành niên phải từ 10 tuổi trở lên, thì chỉ tránh của cha, mẹ hoặc người anh Trưởng có tuổi Dần – Mão – Thìn, Nam hay Nữ cũng đồng kiêng cữ như trên.

Thọ Mai Gia Lễ Phần Tiếp Theo – Phần I Chương 5

Phần I – Chương 5 – 2

Phần I – Chương 5 – 3

Phần I – Chương 5 – 4

Phần I – Chương 6

Loading...