Blog Phong Tục & Cuộc Sống

Thọ Mai Gia Lễ – Phần I – Chương 3

Quan niệm về các ngày giờ xấu tính theo ngày tháng, bốn mùa và năm theo quan niệm xưa

Lưu Ý:

— ngày Nguyệt Yểm cũng là ngày Sát Công (Công là cha vợ hoặc cha chồng)

— ngày Nguyệt Đối cũng là ngày Sát Cô (cô là mẹ vợ hoặc mẹ chồng)

Trong việc kết hôn, kỵ nhất là ngày Nguyệt Yểm & Nguyệt Đối

Lưu Ý:

— Nghinh Hôn gặp ngày Tu La đoạt giá có thể mắc họa giữa đường

Những ngày Bạch Hổ, Huyền Vũ, Câu Trận, Băng Tiêu, Hà Khôi, Bát Tọa, Trùng Tang, ngoài các việc đều xấu, nhưng lại rất hung dữ về việc Mai Táng

Những ngày Trùng Phục, Âm Thác & Dương Thác kỵ mọi việc

Riêng Trùng Phục rất hung dữ đối với việc Mai Táng không kém gì Thiên Ôn, Thổ Ôn & Địa Phá

  • Ngày xấu cho mọi việc theo bốn mùa

Không ảnh hưởng Xấu đến việc Mai Táng từ ngày Đại Mộ & Nhập Mộ

  • Những ngày xấu ấn định trong các tháng

Ngày Nguyệt Kỵ ( mọi việc đều không nên làm) là những ngày: mùng năm, ngày 14 và ngày 23

Ngày Tam Nương

Thượng tuần có ngày mùng 3 & mùng 7

Trung tuần có ngày 13 & 18

Hạ tuần có ngày 22 & 27

Phạm vào ngày này, mọi việc đều trở ngại, gây rắc rối

Ngày Con Nước (Thủy Triều)

Tháng Giêng ngày 5 & 19

Tháng 2 ngày 3 & 17 & 29

Tháng 3 ngày 13 & 27

Tháng 4 ngày 11 & 25

Tháng 5 ngày 9 & 23

Tháng 6 ngày 7 & 21

Tháng 7 như tháng Giêng

Tháng 8 như tháng 2

Tháng 9 như tháng 3

Tháng 10 như tháng 4 

Tháng 11 như tháng 5

Tháng Chạp như tháng 6.

Tham Khảo:

Phần Tiếp Theo Là Phần I Chương 4

Phần I – Chương 5

Phần I – Chương 5 – 2

Phần I – Chương 5 – 3

Phần I – Chương 5 – 4

Loading...